Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
7. Sociaal-agogisch werk >
7.d Toegepaste psychologie >
TP 2014 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1118

Title: Beautiful no matter what they say? Kwalitatieve studie over de invloed van de media op de lichaamstevredenheid bij adolescente meisjes in Vlaanderen
Authors: Duthoy, AnaĆ«l
Issue Date: 6-Oct-2014
Publisher: Howest, Hogeschool West-Vlaanderen
Abstract: Onderzoek toont aan dat er invloed is van de media op de lichaamstevredenheid bij adolescente meisjes. Maar veel onderzoek naar de beleving van die invloed is er niet te vinden. Het onderzoek naar de lichaamstevredenheid bij adolescenten focust zich vaak op kwantitatief onderzoek, waardoor er niet altijd zicht is op de complexiteit van attitudes en belevingen. In dit onderzoek werd er gewerkt met focusgroepen om de beleving van de invloed van de media op de lichaamstevredenheid in kaart te brengen. Er werden drie focusgroepen georganiseerd waar in totaal veertien adolescente meisjes, met een leeftijd tussen zeventien en negentien jaar, aan hebben deelgenomen. Om het gesprek te stimuleren werd er gebruik gemaakt van associatieve technieken, zoals het maken van een collage en het gebruik van mediabeelden. Daarnaast werd de Rosenberg Self-Esteem Scale afgenomen om zicht te krijgen op de grootte van het zelfvertrouwen bij de deelneemsters. De kwalitatieve analyse onthulde individuele verschillen in beleving van de invloed door de media. Dit onderzoek toonde de ambivalentie en de meningen aan van adolescente meisjes die dagelijks geconfronteerd worden met ideaalbeelden. Niet alleen de media, maar ook andere factoren zoals familie, vrienden en leeftijdsgenoten, hebben een invloed op het zelfbeeld van die adolescente meisjes. Gezien de kleine omvang van de steekproef kunnen de bevindingen niet gegeneraliseerd worden naar de totale populatie. Er worden wel meningen, gevoelens en standpunten weergegeven die kunnen voorkomen in de hele populatie. Sleutelwoorden: adolescentie, zelfbeeld, lichaamstevredenheid, media, The Rosenberg Self-Esteem Scale, focusgroepen.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1118
Appears in Collections:TP 2014

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bachelorproef Duthoy Anael 16 B.pdf778KbAdobe PDFView/Open
Bachelorproef Duthoy Anael 16 A.pdf826KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback