Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
7. Sociaal-agogisch werk >
7.d Toegepaste psychologie >
TP 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1237

Title: Inventarisatie van e-mentalhealth toepassingen
Authors: Morrent, Dennis
Keywords: e-mentalhealth
Issue Date: 14-Sep-2015
Publisher: Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen
Abstract: Deze bachelorproef betreft een inventarisatie van e-mentalhealth toepassingen in het Vlaams zorglandschap, voor zowel hulpvragers als hulpverleners. In het eerste deel beschrijven we de zorgvernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg en de bijbehorende knelpunten en noden. We bekijken het begrip ‘empowerment’ en het verband ermee met eHealth. Daarna gaan we dieper in op het begrip eHealth en afgeleide begrippen. We geven voordelen en nadelen en schetsen kort welke e-mental health interventies mogelijk zijn. Tot slot schetsen we de situering en het doel van dit onderzoek, samen met de onderzoeksvragen. In het tweede deel van dit onderzoek verduidelijken we het proces rond deze inventarisatie. In het derde deel worden antwoorden geformuleerd op deze onderzoeksvragen. Deze resultaten worden bijgevoegd in een Appendix, alsook online gepubliceerd op de website: http://ementalhealth.howest.be. Tot slot eindigen we met een kritische blik en zoomen we even uit, we reflecteren over de uitkomst van dit onderzoek en geven een conclusie en aanbevelingen tot verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1237
Appears in Collections:TP 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bachelorproef Morent Dennis.pdf1579KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback