Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
7. Sociaal-agogisch werk >
7.d Toegepaste psychologie >
TP 2016 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1260

Title: Impressiemanagement met originele CV’S : een beschrijvend onderzoek naar het gebruik van originele cv’s bij sollicitanten
Authors: Mundorff, Cindy
Issue Date: 9-Feb-2016
Abstract: Binnen dit onderzoek werd, via een kwantitatieve survey, nagegaan of originele cv’s in de praktijk gebruikt worden door niet-grafische sollicitanten en op welke manier. Daarnaast werd ook nagegaan op welke andere manieren niet-grafische sollicitanten proberen om een goede indruk te maken met hun cv. Als laatste werd onderzocht welke waarde niet-grafische sollicitanten en consultants hechten aan het gebruik van originele cv’s en IM-tactieken en of ze denken dat het gebruik ervan een invloed zal hebben op de beoordeling van de consultant. Daarbij werden de percepties van 43 sollicitanten en 43 consultants met elkaar vergeleken door middel van twee zelfontworpen online vragenlijsten, een versie voor sollicitanten en een versie voor consultants. Dit alles naar aanleiding van het gebrek aan wetenschappelijke literatuur omtrent originele cv’s. Hoewel het gebruik van originele cv’s een vaak besproken onderwerp is in de populaire en sociale media en het vaak gebruikt wordt in de grafische wereld, was niet duidelijk of dit in de praktijk ook vaak gebruikt werd bij mensen die solliciteren naar een niet-grafische functie. Uit de resultaten is gebleken dat niet-grafische sollicitanten niet meteen creatief en origineel uit de hoek komen. Ze gebruiken wel andere manieren om een goede indruk te maken en om het traditionele cv ‘op te pimpen’. Daarnaast blijkt ook dat consultants de voorkeur geven aan het traditionele cv. Ze hebben daarbij heel veel waardering voor een mooi aangekleed, gemakkelijk te lezen en georganiseerd cv. Dit heeft ook een positieve invloed op hun beoordeling van de sollicitant. Tot slot is er een opvallende discrepantie bij de invloed van behaalde graden en prestaties. De sollicitanten gaan er vanuit dat de consultants zich bij hun beoordeling laten beïnvloeden door de behaalde graden, terwijl de consultants aangeven dat dit niet het geval is.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1260
Appears in Collections:TP 2016

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bachelorproef_CindyMundorff_2015-2016.pdf627KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback