Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
4. Handelswetenschappen en bedrijfskunde >
4h. Executive management assistent >
OM - EMA 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1278

Title: De rol van de management assistant bij de integratie van nieuwe internationale werknemers Een casestudy over het onthaalbeleid van nieuwe werknemers bij UNU-CRIS
Authors: Debbaut, Megan
Issue Date: 19-Feb-2016
Abstract: Interculturele werkomgevingen spelen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in de bedrijfswereld; bedrijven kiezen er bewust voor om bedienden met een andere culturele achtergrond een plaats aan te bieden in de onderneming. De integratie van deze nieuwe werknemers verloopt echter niet altijd even vlot; ze kunnen te maken krijgen met een cultuurschok en communicatieproblemen loeren eveneens om de hoek. De management assistant, die bekend staat als het eerste aanspreekpunt in een bedrijf, staat bij kleine of middelgrote ondernemingen vaak in voor het begeleiden van nieuwe (internationale) werknemers. Dit gebeurt dan in samenwerking met de leidinggevende en de mentor van de nieuwe medewerker. Deze afstudeerscriptie onderzoekt hoe de management assistant de integratie van internationale werknemers kan helpen verbeteren. Met andere woorden: Hoe kan zij ervoor zorgen dat de nieuwe internationale collega’s zich sneller thuis voelen in hun nieuwe werkorganisatie? Deze bachelorproef spitst zich echter hoofdzakelijk toe op de integratie van nieuwe interns en trainees binnen the United Nations University – Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS). Het onderzoek naar dit thema gebeurde aan de hand van een analyse van de beoordelingsfiches van de voormalige werknemers van UNU-CRIS. Dit leverde een duidelijk beeld op over hoe de vroegere medewerkers staan tegenover het welkomstprogramma en de werking van deze academische denktank. Deze informatie werd aangevuld met interviews met de interns die op het moment van schrijven stage liepen bij UNU-CRIS. Daarnaast kwamen ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving en de begeleiding van nieuwe medewerkers aan het woord. Dit alles zorgde voor een grondig overzicht van het onthaalbeleid van deze organisatie. De literatuurstudie die gekoppeld is aan deze scriptie gaat dieper in op de term cultuur en op allerhande begrippen die daaraan gekoppeld zijn, zoals de cultuurschok, culturele synergie, culturele sensitiviteit en de interculturele competentie. Ook de voor- en nadelen van een interculturele werkomgeving komen aan bod. Vanzelfsprekend worden de mogelijke taken die de management assistant op zich kan nemen tijdens het onthaal van de nieuwe internationale werknemer uitvoerig besproken. Ten slotte geeft de literatuurstudie een beknopt overzicht van de algemene werking van UNU-CRIS. Deze bachelorproef richt zich vooral op het onthaal van nieuwe internationale werknemers. Een goede onthaalprocedure waarbij de management assistant rekening houdt met de culturele verschillen en deze als voordeel probeert te benutten, vormt namelijk de sleutel tot succes van een goede integratie.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1278
Appears in Collections:OM - EMA 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bachelorproef_MEGANDEBBAUT_FINAAL.pdf3148KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback