Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
4. Handelswetenschappen en bedrijfskunde >
4h. Executive management assistent >
OM - EMA 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1279

Title: De vergelijking tussen het takenpakket van een administratief bediende en een personal assistant : In welke mate verschilt het takenpakket van een administratief bediende met die van een personal assistant?
Authors: De Clerck, Fleur
Issue Date: 19-Feb-2016
Abstract: In het secundair onderwijs heb ik de richting Secretariaat-Talen gevolgd, dus ging ik op zoek naar een opleiding die hierop aansloot. Al snel kwam ik uit bij administratieve opleidingen aan Syntra voor functies als Administratief Bediende/Medewerken of de bacheloropleiding Office Management. Na enig opzoekwerk koos ik voor de laatste opleiding, omdat er hier meer functiemogelijkheden zijn en ik vond de job van een Administratief Bediende wat éénzijdig. Toen ik op zoek ging naar een onderwerp voor mijn bachelorproef leek het mij interessant om de functie van een administratief bediende en een personal assistant te gaan onderzoeken. In deze bachelorproef onderzoek ik dus beide profielen en kijk ik welke carrièremogelijkheden en er zijn. Ook voer ik een kwalitatief onderzoek door interviews af te nemen van werkneemsters die één van deze twee functies uitoefenen. Voor mijn literatuurstudie maak ik gebruik van boeken, artikels uit tijdschriften, Youtube-filmpjes en websites. Voor mijn kwalitatief onderzoek bevraag in mensen uit het werkveld. In het eerste hoofdstuk van deze bachelorproef beschrijf ik het profiel van een administratief bediende. Hierbij spits ik eerst toe op de opleidingen die een administratief bediende kan volgen om zich in voldoende mate te kunnen voorbereiden op het werkveld. Vervolgens geef ik een korte toelichting over de job van een administratief bediende en bespreek ik het takenpakket grondig. Daarnaast geef ik de soorten competenties aan en welke vereist zijn voor een administratief bediende. Ten slotte verduidelijk ik het verloningspakket en vergelijk ik deze met soortgelijke functies. Het tweede hoofdstuk behandelt het profiel van een personal assistant. De subhoofdstukken zijn hetzelfde als bij het voorgaande hoofdstuk. Als eerste komen de mogelijke opleidingen aan bod, vervolgens de competenties, daarna het takenpakket en ten slotte de verloning. In het derde hoofdstuk bespreek ik de carrièremogelijkheden voor zowel een administratief bediende als een personal Assistant. Eerst overloop ik alle mogelijkheden om zich als werknemer te ontwikkelen gedurende de loopbaan. Daarna komen de vier carrièrepaden die een assistant kan bewandelen en als laatste de toekomstmogelijkheden voor beide functies. Omdat deze functies meestal uitgeoefend worden door het vrouwelijke geslacht refereer ik steeds naar een vrouw doorheen mijn bachelorproef.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1279
Appears in Collections:OM - EMA 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BP_FleurDeClerck.pdf1234KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback