Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
4. Handelswetenschappen en bedrijfskunde >
4h. Executive management assistent >
OM - EMA 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1282

Title: De invloed van opleiding op het efficiënt gebruik van Microsoft Dynamics bij Management assistants
Authors: Wouters, Charlien
Issue Date: 19-Feb-2016
Abstract: In steeds meer bedrijven gebruikt men Microsoft Dynamics. Microsoft Dynamics is een lijn van softwareapplicaties waarin bedrijfsprocessen met elkaar in contact staan. Tijdens mijn opleiding ondervond ik dat zowel Management assistants als studenten Management Assistant moeilijkheden ondervinden bij de werking van Microsoft Dynamics. In deze bachelorproef analyseer ik of er een verklaring is voor de moeilijkheden en of er mogelijke oplossingen zijn. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven, organisaties… het softwarepakket steeds meer invoeren. Daarom is het als Management assistant belangrijk om van dit programma de nodige kennis te hebben. Efficiënt en correct gebruik is hierbij van groot belang. In het eerste hoofdstuk bespreek ik wat Microsoft Dynamics is, wat de verschillende pakketten inhouden, waarom bedrijven het programma invoeren en gebruiken en wat de verschilpunten zijn met de vervangprogramma’s. In het tweede hoofdstuk onderzoek ik het gebruik van Microsoft Dynamics in opleidingen voor Management assistants. Ik analyseer of opleidingen het programma onderwijzen, wat de kwantiteit en kwaliteit van deze opleidingen is, op welke manier de docenten onderwijzen en wat de slaagkansen zijn. Ten slotte concludeer ik of studenten Management assistant Microsoft Dynamics efficiënt kunnen gebruiken. In het laatste hoofdstuk onderzoek ik het gebruik van Microsoft Dynamics door Management assistants in bedrijven. Eerst analyseer ik in welke mate het programma geïntroduceerd is in bedrijven. Vervolgens doe ik onderzoek naar de interne en externe opleidingen voor Microsoft Dynamics, de kwaliteit en kwantiteit van de opleidingen, de manier van onderwijzen en ten slotte de slaagkansen. Na de uitwerking van mijn bachelorproef kan u een besluit vinden.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1282
Appears in Collections:OM - EMA 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Charlien Wouters _ Bachelorproef_examenkans2.pdf1144KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback