Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
4. Handelswetenschappen en bedrijfskunde >
4h. Executive management assistent >
OM - EMA 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/1283

Title: Een volledig papierloos kantoor: realiteit of fictie? Een onderzoek bij ondernemingen in België binnen de tertiaire sector naar de mogelijkheid om volledig papierloos te werken op kantoor
Authors: Ryckebusch, Lisa
Issue Date: 19-Feb-2016
Abstract: Ter afsluiting van van mijn opleiding Office management met als afstudeerrichting management assistant, schreef ik mijn bachelorproef over het beroepsgerelateerde onderwerp “Een papierloos kantoor”. Meer bepaald behandel ik de onderzoeksvraag: “Een volledig papierloos kantoor: realiteit of fictie?”. Mijn interesse voor dit onderwerp kwam voort uit een boeiende vakantiejob op de administratieve dienst bij Group Caus BVBA. Ondanks de implementatie van bedrijfsspecifieke software wordt in dit bedrijf nog veel gewerkt op papier en drukt men alles af voor het papieren archief. Vanuit mijn opleiding, waar de kennis en het gebruik van ICT-tools een belangrijke pijler is, was het wennen aan die manier van werken. Ik vroeg mij af of men bij andere bedrijven ook nog zo veel op papier steunt voor de documentprocessen. Aangezien ik een milieubewust persoon ben, sta ik negatief tegenover de verspilling van papier en wil ik dat er aandacht besteed wordt aan de alternatieven die we hebben dankzij de technologische ontwikkelingen. Met dit onderzoek wil ik nagaan of er al bedrijven zijn die volledig papierloos werken en welke factoren invloed hebben op het al dan niet slagen van het “paperless” concept. Ik peil naar zowel interne als externe factoren die een potentieel papierloos kantoor in de weg staan. Mijn onderzoeksterrein beperkt zich tot België, bij ondernemingen die actief zijn in de tertiaire sector. De doelgroep van mijn onderzoek zijn management assistants. Zij zijn een spilfiguur in de organisatie met hun goede kennis van talen en informatica, aangezien de digitale informatiestroom de voorbije jaren meer dan ooit zijn groei heeft gekend (Corremans et al., 2007). Aan de hand van een half gestructureerd interview bij acht organisaties uit de tertiaire sector binnen België is het mogelijk om een concreet beeld te schetsen van hoe bedrijven het kunnen aanpakken om te evolueren naar een papierloos kantoor. Er komen zowel bedrijven aan bod die papierloos werken, als bedrijven die nog vaak op papier werken. Ook interviewde ik bedrijven die als hoofdactiviteit oplossingen bieden aan hun klanten om de bedrijfsprocessen papierloos te maken. De bedrijven die al dan niet papierloos werken werden geselecteerd via diverse kanalen zoals Facebook, LinkedIn en de website van Assistant Plus. De bedrijven die als hoofdactiviteit “paperless” oplossingen bieden aan hun klanten werden via e-mail en per telefoon gecontacteerd. Op basis van de resultaten van de interviews is er een enquête opgesteld om te peilen naar de opinie van de management assistant omtrent de voor- en nadelen van het papierloze werken. Hieruit werd opgemaakt of zij een volledig papierloos kantoor zien als een realistisch vooruitzicht, of juist niet. Het doel van deze bachelorproef is om een oplossing te formuleren voor bedrijven die willen evolueren naar een papierloos kantoor, gebaseerd op informatie uit de literatuur en op conclusies getrokken uit het onderzoek. Dit kan voor belang zijn voor de management assistant, alsook voor directieleden en managers van een bedrijf, aangezien zij het beslissingsrecht hebben om veranderingen door te voeren binnen het bedrijf en hiervoor het budget bepalen. Idealiter is mijn bachelorproef een aanzet om de papierhoop te reduceren op de werkvloer en een efficiëntere werkmethode te ontwikkelen.
URI: http://hdl.handle.net/10046/1283
Appears in Collections:OM - EMA 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BP_LisaRyckebusch.pdf1595KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback