Howest
Howest
 

DocSpace at Howest  >
3. Gezondheidszorg >
3.a Ergotherapie >
Ergo 2008 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10046/452

Title: ADHD tijdens de puberteit : een psycho-educatief programma binnen het secundair onderwijs vanuit een ergotherapeutisch visie
Authors: Dedeurwaerder, Hanne
Issue Date: 2008
Publisher: Hogeschool West-Vlaanderen
Abstract: De laatste jaren is ADHD een modewoord geworden. Jongeren met ADHD worden gezien als vervelend, druk en chaotisch. Vaak hebben zij meer problemen dan enkel het hyperactieve en impulsieve kenmerk. Het doel van mijn eindwerk was daarom informatie bieden over ADHD aan leerkrachten van het secundair onderwijs. Het is belangrijk dat de juiste informatie meegedeeld wordt, zodat vooroordelen uit blijven en een goede begeleiding kan plaats vinden. Doorheen het theoretische deel van dit eindwerk beschrijf ik de kenmerken, problemen, oorzaken, gevolgen, behandelingsmethoden en nog meer. De ontwikkeling van het kind heb ik kort aangehaald om dan van daaruit de fase van de adolescentie uitgebreider te gaan bespreken. Met deze fase worden leerkrachten van het secundair onderwijs ook het meest geconfronteerd. In het laatste hoofdstuk van mijn theoretisch deel, maakte ik een vergelijking tussen de “normale” puber en de puber met ADHD. Daarin beschreef ik ook de problemen die de kenmerken van ADHD, tijdens de puberteit, kunnen geven. Naast die vergelijking, heb ik ook de mogelijke aanpak van een secundaire school, zowel preventief als curatief, besproken. In het praktisch deel was het de bedoeling om psycho-educatief programma uit te werken rond ADHD voor leerkrachten van het secundair onderwijs. Ik heb een folder, PowerPoint en bundel met extra informatie gemaakt om leerkrachten meer uitleg te verschaffen. Om dit te kunnen uitwerken, heb ik volgleerlingen geobserveerd, interviews met leerkrachten, leerlingenbegeleiders en mensen van CLB afgenomen en verschillende therapiesessie binnen de Korbeel meegevolgd. Dit alles staat uitgewerkt in mijn praktisch deel. Daarbij geef ik ook nog een woordje uitleg over de meerwaarde die een ergotherapeut als leerlingenbegeleider in een secundaire school kan bieden.
URI: http://hdl.handle.net/10046/452
Appears in Collections:Ergo 2008

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dedeurwaerder Hanne.pdf517KbAdobe PDFView/Open

All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback